Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta extraordinară din data de 10.04.2017

ROMANIA JUDETUL SIBIU COMUNA VALEA VIILOR P R I M A R C O N V O C A T O R În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 39 din data de 08.04.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ...Detalii

08/04/2017 in Consiliul Local


Acord de colaborare cu Judeţul Sibiu

În perioada 13-16 martie 2017, o delegaţie a Judeţului Sibiu, condusă de preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, au întreprins o vizită oficială de lucru în raionul Donduşeni pentru semnarea unui acord de cooperare între Judeţul Sibiu şi raionul Donduşeni.Evenimentul a prilejuit, concret, demararea unei serii de discuţii despre principalele domeni ...Detalii

27/03/2017 in Stiri


Anunt privind Proiectul de buget pentru anul 2017

ANUNT Aducem la cunostinta publicului - PROIECTUL BUGETULUI LOCAL 2017 - In conformitate cu prevederile art.39 alin.3), din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul comunei Valea Viilor propune spre dezbatere publica PROIECTUL BUGETULUI LOCAL pentru anul 2017. Prezentul proiect poate ...Detalii

17/02/2017 in Stiri

1 xFestivalul „Marțian Negrea”, ediția a XIII-a VALEA VIILOR

A XIII-a ediţie a festivalului „Marţian Negrea” cu „Patrimoniu şi tradiţii”, de Sf. Mihail şi Gavriil! Articol publicat de domnul Marius HALMAGHI în ”Tribuna” Sibiu : În urmă cu 13 ani, festivalul „Marţian Negrea” s-a născut din dorinţa comunităţii de a aniversa – anual - un înaintaş, devenit celebru prin propria-i activitate. Toţi vorumlocenii sunt de acord că omu ...Detalii

08/11/2016 in Stiri

59 xFestivalul „Marțian Negrea”, ediția a XIII -a Valea Viilor

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR Sambata 5.11.2016-Zalul Romanesc -orele 16,30-18-simpozion “Patrimoniu si Traditii in comuna Valea Viilor”- coordonat de Marius Halmaghi . In cadrul simpozionului se vor prezenta si oportunitati de investitii prin GAL Podisul Mediasului, precum si prezentarea unui CD cuprinzand poze cu tema “Fesivalul Martian Negrea de-a lungul anilor ...Detalii

01/11/2016 in Stiri

1 x”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE DIN COMUNA VALEA VIILOR, JUDEȚUL SIBIU”

Prin prezentul proiect se propune modernizarea rețelei stradale din comuna Valea Viilor,localitățile Valea Viilor și Motiș. Străzile propuse pentru modernizare au următoarele lungimi: Localitatea Valea Viilor (L=3.050 m)  Strada 1 – porneste din drumul judeŃean DJ142G si are o lungime de 87 m.  Strada 2 – porneste din drumul judeŃean DJ142G si are o lungime de 8 ...Detalii

05/09/2016 in Stiri

9 xConsiliul Local Valea Viilor 2016-2020 s-a constituit legal

Noul Consiliu Local al Comunei Valea Viilor s-a constituit legal într-o ședință care a avut loc vineri 24 iunie. În cadrul ședinței convocate de Prefectul Județului Sibiu, toti consilieri locali au depus jurământul și astfel au primit mandat până în anul 2020. De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a fost ales viceprimarul Comunei Valea Viil ...Detalii

27/06/2016 in Consiliul Local


Convocare ședința de constituire a Consiliului Local Valea Viilor din data de 24.06.2015

ORDINEA DE ZI a şedinţei de constituire a Consiliului Local Având în vedere prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată şi Ordinul Prefectului judeţului Sibiu nr. 226/09.06.2016 privind convocarea consilierilor aleşi pentru şedinţele de constituire a consiliilor locale din judeţu ...Detalii

17/06/2016 in Consiliul Local


Turul virtual al bisericii fortificate din Valea Viilor

Vă facem cunoscut faptul că la pagina de internet CIMEC a Ministerului Culturii la adresa: <a href="http://www.cimec.ro/monumente/unesco/unescoro/indexC17.htm">http://www.cimec.ro/monumente/unesco/unescoro/indexC17.htm</a> apare turul virtual al bisericii fortificate din Valea Viilor . Detalii

11/05/2016 in Stiri


RAPORTUL PRIMARULUI

I N F O R M A R E privind starea economico-socială și de mediu a comunei Valea Viilor la data de 31 martie 2016 Detalii

08/04/2016 in Stiri

1 x